Jdi na obsah Jdi na menu
 


znamená pořízení několika, zpravidla tří, fotek s různými hodnotami expozice. Myslí se přitom na to, že expozice není měněna ručně, ale "zařídí" ji za nás funkce "bracketing" (česky: spojování do jedné skupiny) fotoaparátu a urychlí tak naši práci.

Používá se tehdy, když si nejsme jistí, jaké hodnoty expozice (čas, clona, citlivost) nastavit v situacích s nepříznivými světelnými (či jinými nepříznivými) podmínkami. Později můžeme vybrat nejlépe exponovaný snímek ze série pořízených (tmavých až světlých).

Pokud tedy ještě nejsme tak zruční v nastavování hodnot expozice, nebo vyvážení bílé ručně, je to pro nás vhodný nástroj. Při výběru ze tří snímků je větší pravděpodobnost, že budeme mít ideálně prokreslený snímek se správným podáním barev.

a) Expoziční bracketing

používá se v případě, kdy si nejsme jistí expozičními hodnotami. Fotoaparátu je možné zadat celkový počet snímků (zpravidla je to liché číslo) a míru změny EV mezi jednotlivými snímky. EV vyjadřuje množství světla dopadajícího na senzor (film). Změna o +1EV znamená, že na senzor dopadá dvojnásobné množství světla. Změnu o +1EV dosáhneme například dvojnásobným časem expozice (např. z 1/30s na 1/15s), dvojnásobnou citlivostí (např. z ISO 200 ISO na ISO 400), anebo snížením clony (např. z F 2,8 na F 2,0). U bracketingu však fotoaparát mění pouze čas expozice a clonu.

Nastavený bracketing pro tři snímky s krokem 0,5EV s nastavenými expozičními hodnotami 1/80s a F3,2, pak přinese tři snímky s nastavenou korekcí expozice 0EV, +0,5EV a -0,5EV. Uloží se tedy jeden snímek s hodnotami 1/80s a F3,2, druhý 1/60s a F3,2 a třetí 1/100s a F3,5 (zde fotoaparát posunul i clonové číslo).

Různé přístroje mají různá chování a parametry bracketingu, takže například Canon EOS 30D nabízí posunutí expozice v rozsahu až +/- 2 kroky s přesností nastavení 1/3 kroku u tří po sobě následujících snímků (označováno jako AEB = Auto Exposure Bracketing).

b) Bracketing vyvážení bílé

jedná se o pořízení série snímků s různým nastavením vyvážení bílé. Stejně jako s expozicí se často stává, že ani my, ani automatika neví, jaké vyvážení bílé nastavit. Vyvážení bílé ovlivňuje barevné podání snímků, zejména samotné bílé barvy, protože různé zdroje světla mají různou teplotu barev.

Fotoaparát po stisknutí spouště uloží zpravidla tři snímky s odchylkou vyvážení bílé na obě strany. Na pohled budou tedy snímky v odstínech od červených do namodralých barev (od teplejších barev ke studenějším).