Jdi na obsah Jdi na menu
 k tomuto jevu (blooming = česky "kvetení", přetékání elektrického náboje) dochází po dopadu světelných paprsků ze silného světelného zdroje, například ze slunce, přímo do objektivu. Zasažená oblast snímače, konkrétně světlocitlivé buňky plochy snímače v okamžik pořízení snímku generuje příliš velký elektrický náboj. Ten pak „přeteče“ do sousedních buněk, podobně jako přebytečná kapalina přetéká přes okraj nádoby. Proud elektrického náboje teče především jedním směrem, svisle nebo vodorovně, ale šíří se v menší míře i na strany kolem hlavního proudu - jako kdyby z hlavního světelného zdroje tryskaly sloupy ohně nebo světla.

Za určitých okolností to může být efektní, ale spíše jen výjimečně. K „bloomingu“ však nedochází u všech fotoaparátů, protože některé jsou již vybaveny snímači se speciálními „kanálky“, jimiž se přebytečný náboj odvádí. Jsou to přístroje vyšší technické úrovně a tudíž i vyšší cenové kategorie. K bloomingu jsou tedy náchylné spíše levnější fotoaparáty.

Bloomingu nelze zabránit žádným filtrem,
a snímky takto postižené jsou ztracené – leda že by někomu stálo za to je zachraňovat v těchto případech na čas náročným postprocesingem. Je prostě nutné si dát pozor na světelný zdroj v obraze. U některých přístrojů naopak dochází k bloomingu na LCD displeji, kdy máme po prohlédnutí fotografie pocit, že k bloomingu došlo, ale na výsledném obrázku v počítači se blooming neprojeví. Dopad přímých slunečních paprsků snímač fotoaparátu nezničí, ale asi není doporučeníhodné to zkoušet :)

Ukázky bloomingu:

Obrazek
Obrazek

ObrazekObrazek
Blooming může mít i menší zdroj světla a může být kombinován i s barevnou (chromatickou) aberací:

ObrazekObrazekObrazek